ANBI

Op deze pagina vindt u de ANBI-gegevens van stichting Geloven in de Wijk.

ANBI

Stichting Geloven in de Wijk is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften aan Geloven in de Wijk zijn hierdoor voor de giftgever aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Verder hoeft Stichting Geloven in de Wijk over ontvangen giften of nalatenschappen geen schenkings- of successierechten te betalen.

De ANBI-vermelding van Stichting Geloven in de Wijk is te controleren op de website van de Belastingdienst.

Doelstelling

  1. De Stichting heeft ten doel:
  • het organiseren en uitvoeren van diaconale, maatschappelijke en welzijnsactiviteiten;
  • het verwerven en beheren van financiële middelen ten behoeve van diaconale, maatschappelijke en welzijnsactiviteiten;
  • het (financieel) ondersteunen van derden bij de uitvoering van de hiervoor bedoelde activiteiten;
  • het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  1. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door in ieder geval nauw samen te werken met positief-christelijke kerkplekken die gekenmerkt worden door missionaire en diaconale bewogenheid voor het werkgebied waarbinnen de activiteiten plaatsvinden, en voorts door:
  • het doen van aanvragen voor subsidies en sponsorbijdrages;
  • het (laten) organiseren van acties gericht op het ontvangen van donaties, giften, erfstellingen en legaten;
  • het (laten) uitoefenen van activiteiten waarbij inkomsten worden gegenereerd.
  1. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

Contactgegevens

Adresgegevens
Betje Wolffstraat 26
3027 RM Rotterdam

Telefoon: 06-24121408
E-mail: info@gelovenindewijk.nl

KvK: 80529291
RSIN: 861703170
IBAN: NL09 INGB 0007 7429 80

Bestuurders met een functie

dhr. A.P. (Bram) van der Kooy, voorzitter
mw. L.J. (Lisanne) Dorlas, secretaris
dhr. J.J. (Johan) Radder, penningmeester
dhr. P.L. (Leon) van den Herik, algemeen lid
dhr. T.T. (Tim) Breugem, algemeen lid

Beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor het werk voor de stichting. Gemaakte kosten worden desgewenst op declaratiebasis vergoed. Voor reiskosten is dat € 0,19 per km.

Actueel verslag van activiteiten en financiën

Een actueel verslag van activiteiten en financiën zal in het tweede kwartaal van 2023 beschikbaar komen.